Davidsen, M. A. (2021). Per Faxneld & Jesper Aa. Petersen (red.), The Devil’s Party: Satanism in Modernity, Oxford: Oxford University Pres 2013. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 6, 149–158. https://doi.org/10.31265/aura.502