Åkerbäck, P. (2021). De exklusiva bröderna: Ett kristet samfund i dagens Sverige. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 6, 5–33. https://doi.org/10.31265/aura.497