Fonneland, T. A. (2021). Isogaisa: Samisk sjamanisme i festivaldrakt. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 5, 102–131. https://doi.org/10.31265/aura.495