Duppils, S. (2021). Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 5, 73–101. https://doi.org/10.31265/aura.494