Frisk, L. (2021). Siv Ellen Kraft, Hva er nyreligiøsitet? Oslo: Universitetsforlaget 2011. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 4, 211–212. https://doi.org/10.31265/aura.488