Hammer, O. (2021). New age och kognitionsforskningen. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet, 4, 101–121. https://doi.org/10.31265/aura.484