Gilhus, I. S., & Mikaelsson, L. (2021). Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 4, 21–45. https://doi.org/10.31265/aura.481