Frisk, L. (2021). Nyreligiositet som forskningsfält i Sverige – några reflektioner. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 4, 6–20. https://doi.org/10.31265/aura.480