Bogdan, H. (2021). Robert Love, The Great Oom: The Improbable Birth of Yoga in America, Viking 2010. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, 158–160. https://doi.org/10.31265/aura.478