Hedenborg White, M. (2021). Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, 120–155. https://doi.org/10.31265/aura.476