Petander, E. (2021). Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 3, 71-119. https://doi.org/10.31265/aura.475