Kalvig, A. (2021). Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 3, 33–70. https://doi.org/10.31265/aura.474