Marcusson, H. (2021). Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska läromedel. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 1, 104–117. https://doi.org/10.31265/aura.457