Östling, E. A. W. (2021). Raëlrörelsen: En vetenskaplig religion eller en religion i vetenskapsliknande klädnad?. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 1, 70–103. https://doi.org/10.31265/aura.456