Petander, E. (2021). Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 1, 20-43. https://doi.org/10.31265/aura.454