Mikkelsen, V. S. (2020). When Prophecy Adapts: En undersøkelse av utviklingen til Våkttårnets eskatologiske forventninger. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 11(1), 23–51. https://doi.org/10.31265/aura.357