(1)
Faxneld, P. Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst. AURA 2021, 8, 57-89.