(1)
Kalvig, A. Dødekommunikasjon for Helse, Fred Og Familie På «begge sider»: Ei Utfordring for Religionsbegrepet?. AURA 2021, 8, 5-27.