(1)
Hammer, O. Mormonernas Historiemytologi Och mötet Med Modern Vetenskap. AURA 2021, 7, 36-64.