(1)
Åkerbäck, P. De exklusiva bröderna: Ett kristet samfund i dagens Sverige. AURA 2021, 6, 5-33.