(1)
Fonneland, T. A. Isogaisa: Samisk sjamanisme i festivaldrakt. AURA 2021, 5, 102-131.