(1)
Duppils, S. Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner. AURA 2021, 5, 73-101.