(1)
Frisk, L. Siv Ellen Kraft, Hva Er nyreligiøsitet? Oslo: Universitetsforlaget 2011. AURA 2021, 4, 211-212.