(1)
Frisk, L. Nyreligiositet som forskningsfält i Sverige – några reflektioner. AURA 2021, 4, 6-20.