(1)
Hedenborg White, M. Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon. AURA 2021, 3, 120-155.