(1)
Hedenborg White, M. Revolutionsikon Eller Playboygudinna? Ett Genusperspektiv På Tolkningar Av Babalon. AURA 2021, 3, 120-155.