(1)
Kalvig, A. Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett. AURA 2021, 3, 33-70.