(1)
Marcusson, H. Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska läromedel. AURA 2021, 1, 104-117.