(1)
Petander, E. Teosofi Och Kristendom I 1890-Talets Sverige: Artiklar I Teosofisk Tidskrift. AURA 2021, 1, 20-43.