(1)
Munk, K. Det hypotetiske liv: Om brugen af astrologi i senmoderne tid. AURA 2021, 1, 1-19.