(1)
Nenzén, N. Mystik Och Polemik : Hur Begreppet Gnosis förstås Och används Av Lectorium Rosicrucianum. AURA 2020, 11, 52-80.