[1]
Faxneld, P. 2021. Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 8, (Dec. 2021), 57–89. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.513.