[1]
Løøv, M. 2021. Steven J. Sutcliffe & Ingvild Sælid Gilhus (red.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, London: Acumen 2013. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 7, (Dec. 2021), 108–110. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.508.