[1]
Hammer, O. 2021. Mormonernas historiemytologi och mötet med modern vetenskap. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 7, (Dec. 2021), 36–64. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.505.