[1]
Moberg, J. 2021. Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 7, (Dec. 2021), 5–35. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.504.