[1]
Duppils, S. 2021. Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 5, (Dec. 2021), 73–101. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.494.