[1]
Gilhus, I.S. and Mikaelsson, L. 2021. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 4, (Nov. 2021), 21–45. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.481.