[1]
Petander, E. 2021. Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 3, (Nov. 2021), 71-119. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.475.