[1]
Kalvig, A. 2021. Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 3, (Nov. 2021), 33–70. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.474.