[1]
Munk, K. 2021. Det hypotetiske liv: Om brugen af astrologi i senmoderne tid. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 1, (Nov. 2021), 1–19. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.453.