[1]
Nenzén, N. 2020. Mystik och polemik : Hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium Rosicrucianum. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet . 11, 1 (Nov. 2020), 52-80. DOI:https://doi.org/10.31265/aura.358.